Vergoeding
& Betaling

De verantwoordelijkheid ligt bij jou om van tevoren contact te leggen met de zorgverzekeraar, zodat je duidelijkheid hebt over de kosten voordat een hulpverleningstraject opgestart wordt. Vragen die hierbij onder andere goed zijn om te stellen zijn:

Tarieven

Onderstaande tarieven zijn gebaseerd op de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Diagnostiek
 • 5 minuten — €35,56
 • 15 minuten — €61,319
 • 30 minuten — €101,78
 • 45 minuten — €142,31
 • 60 minuten — €163,37
 • 75 minuten — €199,03
 • 90 minuten — €244,07
 • 120 minuten — €351,55
Behandeling
 • 5 minuten — €27,91
 • 15 minuten — €49,89
 • 30 minuten — €85,16
 • 45 minuten — €120,99
 • 60 minuten — €143,71
 • 75 minuten — €176,88
 • 90 minuten — €216,11
 • 120 minuten — €317,73

Betaling

Voor zorg aan cliënten vanaf 18 jaar zal de factuur naar jouzelf worden gestuurd. Jij kan de factuur vervolgens indienen bij de zorgverzekeraar. Deze zal (mede) afhankelijk van jouw zorgpolis het hele bedrag dan wel een gedeelte daarvan uitbetalen. Het resterende bedrag is aan jou om te betalen. Hiervoor verwijs ik terug naar de behandelovereenkomst waarin deze regeling is opgenomen en waarmee je akkoord bent gegaan door deze te ondertekenen.

Cliënten die zelf betalen krijgen ook de factuur rechtstreeks toegestuurd. Voor cliënten onder de 18 die gebruik maken van financiering via de gemeente geldt dat er direct bij de gemeente wordt gedeclareerd.

Voor de betalingsvoorwaarden wordt verwezen naar het volgende document —> doc toevoegen

No show

In de behandelovereenkomst is opgenomen dat een afspraak minimaal 24 uur van tevoren dient te worden afgezegd. Een in het weekend ontvangen bericht (via de telefoon of via de mail) telt ook als een tijdig bericht, mits deze méér dan 24 uur van tevoren is verstuurd/achtergelaten. Indien je de afspraak niet tijdig, maar binnen 24 uur voordat deze zou plaatsvinden, afzegt, wordt hiervoor een bedrag van €60 in rekening gebracht. Deze rekening kan niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend en dien je zelf te betalen.