Privacy Statement

Natascha Hauser-Middelberg, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82064008, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Natascha Hauser-Middelberg met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Natascha Hauser-Middelberg persoonsgegevens verwerkt:

 1. (Potentiële) patiënten
 2. Bezoekers aan de praktijk van Natascha Hauser-Middelberg
 3. Bezoekers van www.inmijnhumm.nl
 4. Sollicitanten
 5. Alle overige personen die met Natascha Hauser-Middelberg contact opnemen of van wie Natascha Hauser-Middelberg persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

Verwerking van persoonsgegevens

Natascha Hauser-Middelberg verwerkt persoonsgegevens die:

 1. Een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens.
 2. Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.
 3. Tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Natascha Hauser-Middelberg zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt.
 4. Die verkregen zijn voor toepasingen voor e-health.

Doeleinden verwerking

Natascha Hauser-Middelberg verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden.
 2. Het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd.
 3. Het verbeteren van de praktijkwebsite www.inmijnhumm.nl
 4. Het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers.

Rechtsgrond

Natascha Hauser-Middelberg verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.
 2. Uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.
 3. Een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren.
 4. Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.